Techtarget Inc. (TTGT)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 326 269 364 733 381 699 82 700 57 499
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 5 965 5 745 5 317 4 880 2 830
Należności w tys. USD 39 239 60 359 51 095 40 183 27 102
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 36 990 57 888 70 000 46 418 16 403
Wskaźnik płynności szybkiej 10,04 7,44 6,26 2,75 5,33

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($326 269K + $5 965K + $39 239K) ÷ $36 990K
= 10,04


Analiza porównawcza

2023