Techtarget Inc. (TTGT)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 364 733 381 699 82 700 57 499 35 173
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 5 745 5 317 4 880 2 830 4 903
Należności w tys. USD 60 359 51 095 40 183 27 102 30 042
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 57 888 70 000 46 418 16 403 14 553
Wskaźnik płynności szybkiej 7,44 6,26 2,75 5,33 4,82

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($364 733K + $5 745K + $60 359K) ÷ $57 888K
= 7,44


Analiza porównawcza

2022