Techtarget Inc. (TTGT)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 75 740 68 153 37 344 31 858 28 959
Zobowiązania handlowe w tys. USD 3 298 3 783 4 303 2 036 1 871
Rotacja zobowiązań 22,97 18,02 8,68 15,65 15,48

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $75 740K ÷ $3 298K
= 22,97


Analiza porównawcza

2022