Techtarget Inc. (TTGT)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) w tys. USD 73 899 75 244 75 740 75 781 73 468 70 831 68 153 60 283
Zobowiązania handlowe w tys. USD 3 329 3 052 3 298 7 207 7 680 2 213 3 783 2 956
Rotacja zobowiązań 22,20 24,65 22,97 10,51 9,57 32,01 18,02 20,39

2023/Q2 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) ÷ Zobowiązania handlowe
= $73 899K ÷ $3 329K
= 22,20


Analiza porównawcza

2023/Q2