Techtarget Inc. (TTGT)

ROE

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 41 609 949 17 068 16 875 12 955
Kapitał własny w tys. USD 217 474 222 757 202 506 152 951 132 585
ROE 19,13% 0,43% 8,43% 11,03% 9,77%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $41 609K ÷ $217 474K
= 19,13%


Analiza porównawcza

2022