Sunpower Corp (SPWR)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023/Q3
(1 paź 2023)
2023/Q2
(2 lip 2023)
2023/Q1
(2 kwi 2023)
2022/Q4
(1 sty 2023)
2022/Q3
(2 paź 2022)
2022/Q2
(3 lip 2022)
2022/Q1
(3 kwi 2022)
2021/Q4
(2 sty 2022)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 103 683 114 104 116 478 509 506 535 245 499 935 451 085 493 010
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 285 117 282 333 279 070 253 802 230 462 192 473 158 194 201 852
Należności w tys. USD 211 188 224 497 199 249 178 536 183 154 155 631 124 837 131 454
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 865 998 637 790 683 704 1 050 350 910 317 903 091 1 056 210 509 596
Wskaźnik płynności szybkiej 0,69 0,97 0,87 0,90 1,04 0,94 0,70 1,62

2023/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($103 683K + $285 117K + $211 188K) ÷ $865 998K
= 0,69


Analiza porównawcza

2023/Q3