Sunpower Corp (SPWR)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022/Q4
(1 sty 2023)
2022/Q3
(2 paź 2022)
2022/Q2
(3 lip 2022)
2022/Q1
(3 kwi 2022)
2021/Q4
(2 sty 2022)
2021/Q3
(3 paź 2021)
2021/Q2
(4 lip 2021)
2021/Q1
(4 kwi 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 509 506 535 245 499 935 451 085 493 010 579 294 513 282 538 485
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 253 802 230 462 192 473 158 194 201 852 193 269 195 220 195 858
Należności w tys. USD 178 536 183 154 155 631 124 837 131 454 117 987 111 184 125 682
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 050 350 910 317 903 091 1 056 210 509 596 394 468 408 230 500 692
Wskaźnik płynności szybkiej 0,90 1,04 0,94 0,70 1,62 2,26 2,01 1,72

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($509 506K + $253 802K + $178 536K) ÷ $1 050 350K
= 0,90


Analiza porównawcza

2022/Q4