Sunpower Corp (SPWR)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2021
(2 sty 2022)
2020
(3 sty 2021)
2019
(29 gru 2019)
2018
(30 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 323 490 1 124 830 1 864 220 1 726 080 1 871 810
Property, plant and equipment w tys. USD 35 294 46 766 323 726 839 871 1 148 040
Rotacja aktywów trwałych 37,50 24,05 5,76 2,06 1,63

2021 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $1 323 490K ÷ $35 294K
= 37,50


Analiza porównawcza

2021