Sunpower Corp (SPWR)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(1 sty 2023)
2021
(2 sty 2022)
2020
(3 sty 2021)
2019
(29 gru 2019)
2018
(30 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 741 070 1 323 490 1 124 830 1 864 220 1 726 080
Property, plant and equipment w tys. USD 74 522 35 294 46 766 323 726 839 871
Rotacja aktywów trwałych 23,36 37,50 24,05 5,76 2,06

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $1 741 070K ÷ $74 522K
= 23,36


Analiza porównawcza

2022