Sunpower Corp (SPWR)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(1 sty 2023)
2021
(2 sty 2022)
2020
(3 sty 2021)
2019
(29 gru 2019)
2018
(30 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 1 268 510 1 073 470 790 315 1 380 930 1 073 770
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 050 350 509 596 529 731 898 409 705 006
Wskaźnik płynności bieżącej 1,21 2,11 1,49 1,54 1,52

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $1 268 510K ÷ $1 050 350K
= 1,21


Analiza porównawcza

2022