Sunpower Corp (SPWR)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(1 sty 2023)
2021
(2 sty 2022)
2020
(3 sty 2021)
2019
(29 gru 2019)
2018
(30 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 1 377 170 1 101 890 957 702 1 738 320 2 023 170
Zobowiązania handlowe w tys. USD 242 229 177 055 166 066 441 759 325 550
Rotacja zobowiązań 5,69 6,22 5,77 3,93 6,21

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $1 377 170K ÷ $242 229K
= 5,69


Analiza porównawcza

2022