Sunpower Corp (SPWR)

Cykl konwersji gotówki

Obliczenia

2022
(1 sty 2023)
2021
(2 sty 2022)
2020
(3 sty 2021)
2019
(29 gru 2019)
2018
(30 gru 2018)
Cykl zapasów dni 83,97 80,49 80,26 75,22 55,59
Cykl należności dni 37,43 36,25 41,98 53,18 49,31
Cykl zobowiązań dni 64,20 58,65 63,29 92,76 58,73
Cykl konwersji gotówki dni 57,20 58,10 58,95 35,64 46,17

2022 obliczenia

Cykl konwersji gotówki = Cykl zapasów + Cykl należności – Cykl zobowiązań
= 83,97 + 37,43 – 64,20
= 57,20


Analiza porównawcza

2022