Sunpower Corp (SPWR)

Marża zysku ze sprzedaży brutto

Obliczenia

2022
(1 sty 2023)
2021
(2 sty 2022)
2020
(3 sty 2021)
2019
(29 gru 2019)
2018
(30 gru 2018)
Zysk ze sprzedaży brutto w tys. USD 363 903 221 607 167 127 125 905 -297 081
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 741 070 1 323 490 1 124 830 1 864 220 1 726 080
Marża zysku ze sprzedaży brutto 20,90% 16,74% 14,86% 6,75% -17,21%

2022 obliczenia

Marża zysku ze sprzedaży brutto = Zysk ze sprzedaży brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $363 903K ÷ $1 741 070K
= 20,90%


Analiza porównawcza

2022