Sunpower Corp (SPWR)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(1 sty 2023)
2021
(2 sty 2022)
2020
(3 sty 2021)
2019
(29 gru 2019)
2018
(30 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 1 741 070 1 323 490 1 124 830 1 864 220 1 726 080 1 871 810
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 1 377 170 1 101 890 957 702 1 738 320 2 023 170 1 887 080
Zysk ze sprzedaży brutto 363 903 221 607 167 127 125 905 -297 081 -15 271
Koszty badań i rozwoju 24 759 17 070 22 381 67 515 81 705 80 785
Koszty ogólnego zarządu 339 323 232 253 164 703 260 443 260 111 277 033
Zysk operacyjny -179 -27 716 -19 957 -202 053 -638 897 -373 089
Koszty odsetek netto 18 366 28 791 32 399 50 651 104 954 87 654
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 98 870 -32 823 654 569 18 910 -916 486 -1 096 850
Podatek dochodowy -8 164 5 219 57 549 26 631 1 010 -3 943
Udziały niekontrolujące 4 426 -684 -1 022 -29 880 -106 405 -241 747
Zysk (strata) netto 56 037 -37 358 475 048 22 159 -811 091 -851 163