Sunpower Corp (SPWR)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Obliczenia

2021
(2 sty 2022)
2020
(3 sty 2021)
2019
(29 gru 2019)
2018
(30 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 424 057 478 890 934 086 858 884 1 247 090
Kapitał własny w tys. USD 388 389 404 167 10 163 -208 696 142 918
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 1,09 1,18 91,91 8,73

2021 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Kapitał własny
= $424 057K ÷ $388 389K
= 1,09


Analiza porównawcza

2021