Sunpower Corp (SPWR)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(1 sty 2023)
2021
(2 sty 2022)
2020
(3 sty 2021)
2019
(29 gru 2019)
2018
(30 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 509 506 493 010 232 765 422 955 309 407
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 253 802 201 852 212 064 295 582 181 283
Należności w tys. USD 178 536 131 454 129 386 271 602 233 173
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 050 350 509 596 529 731 898 409 705 006
Wskaźnik płynności szybkiej 0,90 1,62 1,08 1,10 1,03

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($509 506K + $253 802K + $178 536K) ÷ $1 050 350K
= 0,90


Analiza porównawcza

2022