Sanmina Corp (SANM)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022/Q4
(1 paź 2022)
2022/Q3
(2 lip 2022)
2022/Q2
(2 kwi 2022)
2022/Q1
(1 sty 2022)
2021/Q4
(2 paź 2021)
2021/Q3
(3 lip 2021)
2021/Q2
(3 kwi 2021)
2021/Q1
(2 sty 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 529 857 493 305 559 893 627 717 1 300 050 623 844 575 176 516 030
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 565 718 523 133 478 811 423 595 805 386 395 542 373 541 398 900
Należności w tys. USD 1 138 890 1 228 440 1 270 490 1 298 330 2 384 870 1 153 810 1 122 960 1 108 470
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 453 660 2 431 680 2 267 660 2 065 310 3 525 970 1 587 360 1 418 600 1 473 450
Wskaźnik płynności szybkiej 0,91 0,92 1,02 1,14 1,27 1,37 1,46 1,37

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($529 857K + $565 718K + $1 138 890K) ÷ $2 453 660K
= 0,91


Analiza porównawcza

2022/Q4