Sanmina Corp (SANM)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(1 paź 2022)
2021
(2 paź 2021)
2020
(3 paź 2020)
2019
(28 wrz 2019)
2018
(29 wrz 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 529 857 1 300 050 480 526 454 741 419 528
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 565 718 805 386 434 301 437 252 43 676
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 453 660 3 525 970 1 522 590 1 683 020 2 401 900
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,45 0,60 0,60 0,53 0,19

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($529 857K + $565 718K) ÷ $2 453 660K
= 0,45


Analiza porównawcza

2022