Sanmina Corp (SANM)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(1 paź 2022)
2021
(2 paź 2021)
2020
(3 paź 2020)
2019
(28 wrz 2019)
2018
(29 wrz 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 329 237 623 144 329 249 346 971 14 346
Aktywa razem w tys. USD 4 859 500 8 413 440 3 772 660 3 905 510 4 085 130
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,07 0,07 0,09 0,09 0,00

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $329 237K ÷ $4 859 500K
= 0,07


Analiza porównawcza

2022