Sanmina Corp (SANM)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego

Obliczenia

2023
(30 wrz 2023)
2022
(1 paź 2022)
2021
(2 paź 2021)
2020
(3 paź 2020)
2019
(28 wrz 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 312 327 329 237 311 572 329 249 346 971
Kapitał własny w tys. USD 2 168 950 1 861 270 1 878 630 1 629 920 1 642 570
Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego 0,13 0,15 0,14 0,17 0,17

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $312 327K ÷ ($312 327K + $2 168 950K)
= 0,13


Analiza porównawcza

2023