Sanmina Corp (SANM)

Cykl konwersji gotówki

Obliczenia

2022
(1 paź 2022)
2021
(2 paź 2021)
2020
(3 paź 2020)
2019
(28 wrz 2019)
2018
(29 wrz 2018)
Cykl zapasów dni 85,14 60,97 48,86 43,01 75,46
Cykl należności dni 52,68 64,42 54,71 50,02 60,43
Cykl zobowiązań dni 102,18 86,16 68,64 63,85 84,98
Cykl konwersji gotówki dni 35,64 39,23 34,93 29,18 50,91

2022 obliczenia

Cykl konwersji gotówki = Cykl zapasów + Cykl należności – Cykl zobowiązań
= 85,14 + 52,68 – 102,18
= 35,64


Analiza porównawcza

2022