Sanmina Corp (SANM)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(1 paź 2022)
2021
(2 paź 2021)
2020
(3 paź 2020)
2019
(28 wrz 2019)
2018
(29 wrz 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 7 890 480 13 513 300 6 960 370 8 233 860 7 110 130
Property, plant and equipment w tys. USD 575 170 1 065 970 559 242 630 647 642 913
Rotacja aktywów trwałych 13,72 12,68 12,45 13,06 11,06

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $7 890 480K ÷ $575 170K
= 13,72


Analiza porównawcza

2022