Sanmina Corp (SANM)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(1 paź 2022)
2021
(2 paź 2021)
2020
(3 paź 2020)
2019
(28 wrz 2019)
2018
(29 wrz 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 529 857 1 300 050 480 526 454 741 419 528
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 565 718 805 386 434 301 437 252 43 676
Należności w tys. USD 1 138 890 2 384 870 1 043 330 1 128 380 1 177 220
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 453 660 3 525 970 1 522 590 1 683 020 2 401 900
Wskaźnik płynności szybkiej 0,91 1,27 1,29 1,20 0,68

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($529 857K + $565 718K + $1 138 890K) ÷ $2 453 660K
= 0,91


Analiza porównawcza

2022