Sanmina Corp (SANM)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2023
(30 wrz 2023)
2022
(1 paź 2022)
2021
(2 paź 2021)
2020
(3 paź 2020)
2019
(28 wrz 2019)
Rotacja zapasów 5,55 4,29 5,99 7,47 8,49
Rotacja należności 7,26 6,93 5,67 6,67 7,30
Rotacja zobowiązań 5,08 3,57 4,24 5,32 5,72
Rotacja kapitału pracującego 4,84 5,36 4,45 5,37 6,65

Średnia liczba dni

2023
(30 wrz 2023)
2022
(1 paź 2022)
2021
(2 paź 2021)
2020
(3 paź 2020)
2019
(28 wrz 2019)
Cykl zapasów dni 65,82 85,14 60,97 48,86 43,01
Cykl należności dni 50,28 52,68 64,42 54,71 50,02
Cykl zobowiązań dni 71,86 102,18 86,16 68,64 63,85

Długoterminowe

2023
(30 wrz 2023)
2022
(1 paź 2022)
2021
(2 paź 2021)
2020
(3 paź 2020)
2019
(28 wrz 2019)
Rotacja aktywów trwałych 14,12 13,72 12,68 12,45 13,06
Rotacja aktywów razem 1,83 1,62 1,61 1,84 2,11