Sanmina Corp (SANM)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2023
(30 wrz 2023)
2022
(1 paź 2022)
2021
(2 paź 2021)
2020
(3 paź 2020)
2019
(28 wrz 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 8 191 840 7 249 960 6 204 840 6 434 660 7 641 920
Zapasy w tys. USD 1 477 220 1 691 080 1 036 510 861 281 900 557
Rotacja zapasów 5,55 4,29 5,99 7,47 8,49

2023 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $8 191 840K ÷ $1 477 220K
= 5,55


Analiza porównawcza

2023