Perdoceo Education Corporation (PRDO)

ROE

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 95 867 109 637 124 264 69 982 55 181
Kapitał własny w tys. USD 725 845 650 110 555 907 431 295 355 203
ROE 13,21% 16,86% 22,35% 16,23% 15,54%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $95 867K ÷ $725 845K
= 13,21%


Analiza porównawcza

2022