Perdoceo Education Corporation (PRDO)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 575 119 554 453 467 061 360 385 269 448
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 163 381 140 244 103 815 103 813 97 052
Wskaźnik płynności bieżącej 3,52 3,95 4,50 3,47 2,78

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $575 119K ÷ $163 381K
= 3,52


Analiza porównawcza

2022