Perdoceo Education Corporation (PRDO)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 132 631 149 016 143 546 86 462 71 298
Aktywa razem w tys. USD 957 368 847 433 721 517 599 146 482 493
Operacyjny ROA 13,85% 17,58% 19,90% 14,43% 14,78%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $132 631K ÷ $957 368K
= 13,85%


Analiza porównawcza

2022