Perdoceo Education Corporation (PRDO)

Rotacja należności

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 695 208 693 034 687 314 627 704 581 296
Należności w tys. USD 46 008 44 725 47 555 56 399 31 318
Rotacja należności 15,11 15,50 14,45 11,13 18,56

2022 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $695 208K ÷ $46 008K
= 15,11


Analiza porównawcza

2022