Perdoceo Education Corporation (PRDO)

ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 95 867 109 637 124 264 69 982 55 181
Aktywa razem w tys. USD 957 368 847 433 721 517 599 146 482 493
ROA 10,01% 12,94% 17,22% 11,68% 11,44%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $95 867K ÷ $957 368K
= 10,01%


Analiza porównawcza

2022