Perdoceo Education Corporation (PRDO)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 695 208 693 034 687 314 627 704 581 296
Property, plant and equipment w tys. USD 26 038 28 355 27 761 26 006 30 048
Rotacja aktywów trwałych 26,70 24,44 24,76 24,14 19,35

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $695 208K ÷ $26 038K
= 26,70


Analiza porównawcza

2022