Perdoceo Education Corporation (PRDO)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 508 723 494 195 406 360 294 175 228 822
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 9 008 9 433 8 550 9 235 8 208
Należności w tys. USD 46 008 44 725 47 555 56 399 31 318
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 163 381 140 244 103 815 103 813 97 052
Wskaźnik płynności szybkiej 3,45 3,91 4,45 3,47 2,76

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($508 723K + $9 008K + $46 008K) ÷ $163 381K
= 3,45


Analiza porównawcza

2022