Perdoceo Education Corporation (PRDO)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 508 723 494 195 406 360 294 175 228 822
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 9 008 9 433 8 550 9 235 8 208
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 163 381 140 244 103 815 103 813 97 052
Wskaźnik płynności gotówkowej 3,17 3,59 4,00 2,92 2,44

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($508 723K + $9 008K) ÷ $163 381K
= 3,17


Analiza porównawcza

2022