Perdoceo Education Corporation (PRDO)

Rotacja kapitału pracującego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 695 208 693 034 687 314 627 704 581 296
Working capital w tys. USD 411 738 414 209 363 246 256 572 172 396
Rotacja kapitału pracującego 1,69 1,67 1,89 2,45 3,37

2022 obliczenia

Rotacja kapitału pracującego = Przychody ze sprzedaży ÷ Working capital
= $695 208K ÷ $411 738K
= 1,69


Analiza porównawcza

2022