PENN Entertainment Inc (PENN)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
2020/Q3
(30 wrz 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 708 300 1 805 500 1 863 900 2 729 300 2 274 700 2 062 200 1 853 800 1 873 100
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 181 200 184 600 164 700 155 700 139 200 148 000 134 800 110 800
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 085 900 1 122 900 1 133 200 1 077 700 958 100 947 300 860 000 921 400
Wskaźnik płynności gotówkowej 1,74 1,77 1,79 2,68 2,52 2,33 2,31 2,15

2022/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 708 300K + $181 200K) ÷ $1 085 900K
= 1,74


Analiza porównawcza

2022/Q2