PENN Entertainment Inc (PENN)

Cykl konwersji gotówki

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Cykl zapasów dni
Cykl należności dni 18,30 14,05 12,05 9,83 6,11
Cykl zobowiązań dni 3,34 4,03 6,18 6,49 4,98
Cykl konwersji gotówki dni 14,96 10,02 5,87 3,34 1,13

2023 obliczenia

Cykl konwersji gotówki = Cykl zapasów + Cykl należności – Cykl zobowiązań
= — + 18,30 – 3,34
= 14,96


Analiza porównawcza

2023