PENN Entertainment Inc (PENN)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 863 900 1 853 800 437 400 479 598 277 953
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 164 700 134 800 116 700 91 223 60 274
Należności w tys. USD 195 000 96 400 88 700 106 837 62 805
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 133 200 860 000 905 600 738 436 530 009
Wskaźnik płynności szybkiej 1,96 2,42 0,71 0,92 0,76

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 863 900K + $164 700K + $195 000K) ÷ $1 133 200K
= 1,96


Analiza porównawcza

2021