PENN Entertainment Inc (PENN)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Rotacja zapasów
Rotacja należności 19,95 25,98 30,28 37,12 59,77
Rotacja zobowiązań 109,31 90,56 59,06 56,27 73,31
Rotacja kapitału pracującego 37,65 7,49 5,42 2,92

Średnia liczba dni

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Cykl zapasów dni
Cykl należności dni 18,30 14,05 12,05 9,83 6,11
Cykl zobowiązań dni 3,34 4,03 6,18 6,49 4,98

Długoterminowe

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Rotacja aktywów trwałych 1,81 1,42 1,29 0,79 1,04
Rotacja aktywów razem 0,40 0,37 0,35 0,24 0,37