PENN Entertainment Inc (PENN)

Marża zysku netto

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Zysk netto w tys. USD -490 000 222 100 420 800 -669 500 43 900
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 6 362 900 6 401 700 5 905 000 3 578 700 5 301 400
Marża zysku netto -7,70% 3,47% 7,13% -18,71% 0,83%

2023 obliczenia

Marża zysku netto = Zysk netto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $-490 000K ÷ $6 362 900K
= -7,70%


Analiza porównawcza

2023