PENN Entertainment Inc (PENN)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 624 000 1 863 900 1 853 800 437 400 479 598
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 143 000 164 700 134 800 116 700 91 223
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 158 700 1 133 200 860 000 905 600 738 436
Wskaźnik płynności gotówkowej 1,52 1,79 2,31 0,61 0,77

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 624 000K + $143 000K) ÷ $1 158 700K
= 1,52


Analiza porównawcza

2022