PENN Entertainment Inc (PENN)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 4 000 800 3 631 600 3 148 000 1 868 000 2 954 500
Zobowiązania handlowe w tys. USD 36 600 40 100 53 300 33 200 40 300
Rotacja zobowiązań 109,31 90,56 59,06 56,27 73,31

2023 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $4 000 800K ÷ $36 600K
= 109,31


Analiza porównawcza

2023