PENN Entertainment Inc (PENN)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 3 148 000 1 868 000 2 954 500 1 990 680 1 786 840
Zobowiązania handlowe w tys. USD 53 300 33 200 40 300 30 551 26 048
Rotacja zobowiązań 59,06 56,27 73,31 65,16 68,60

2021 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $3 148 000K ÷ $53 300K
= 59,06


Analiza porównawcza

2021