PENN Entertainment Inc (PENN)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) w tys. USD 3 631 600 3 631 100 3 486 500 3 355 600 3 148 000 2 739 900 2 455 600 1 861 000
Zobowiązania handlowe w tys. USD 40 100 40 900 38 900 45 500 53 300 36 700 38 300 26 700
Rotacja zobowiązań 90,56 88,78 89,63 73,75 59,06 74,66 64,11 69,70

2022/Q4 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) ÷ Zobowiązania handlowe
= $3 631 600K ÷ $40 100K
= 90,56


Analiza porównawcza

2022/Q4