PENN Entertainment Inc (PENN)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 5 905 000 3 578 700 5 301 400 3 587 920 3 147 970
Property, plant and equipment w tys. USD 4 582 200 4 529 300 5 120 200 6 868 770 2 756 670
Rotacja aktywów trwałych 1,29 0,79 1,04 0,52 1,14

2021 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $5 905 000K ÷ $4 582 200K
= 1,29


Analiza porównawcza

2021