PENN Entertainment Inc (PENN)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 6 362 900 6 401 700 5 905 000 3 578 700 5 301 400
Property, plant and equipment w tys. USD 3 514 000 4 515 500 4 582 200 4 529 300 5 120 200
Rotacja aktywów trwałych 1,81 1,42 1,29 0,79 1,04

2023 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $6 362 900K ÷ $3 514 000K
= 1,81


Analiza porównawcza

2023