PENN Entertainment Inc (PENN)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
Przychody ze sprzedaży (ttm) w tys. USD 6 510 800 6 401 700 6 388 600 6 275 400 6 194 300 5 905 000 5 359 900 4 977 800
Aktywa razem w tys. USD 17 040 000 17 502 100 17 535 100 17 880 800 18 071 100 16 872 100 15 748 700 15 078 200
Rotacja aktywów razem 0,38 0,37 0,36 0,35 0,34 0,35 0,34 0,33

2023/Q1 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży (ttm) ÷ Aktywa razem
= $6 510 800K ÷ $17 040 000K
= 0,38


Analiza porównawcza

2023/Q1