EnPro Industries Inc (NPO)

ROE

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Zysk netto (ttm) w tys. USD 205 100 178 600 179 200 175 400 177 200 66 700 19 500 -16 300
Kapitał własny w tys. USD 1 395 100 1 267 800 1 275 000 1 261 300 1 266 600 1 140 700 1 118 100 1 080 900
ROE 14,70% 14,09% 14,05% 13,91% 13,99% 5,85% 1,74% -1,51%

2022/Q4 obliczenia

ROE = Zysk netto (ttm) ÷ Kapitał własny
= $205 100K ÷ $1 395 100K
= 14,70%