Enpro Inc (NPO)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 369 800 334 400 338 100 229 500 121 200
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 21 200 44 900 37 900 67 200 56 300
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 196 400 211 500 379 100 202 000 313 600
Wskaźnik płynności gotówkowej 1,99 1,79 0,99 1,47 0,57

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($369 800K + $21 200K) ÷ $196 400K
= 1,99