EnPro Industries Inc (NPO)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 334 400 338 100 229 500 121 200 129 600
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 44 900 37 900 67 200 56 300 82 800
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 211 500 379 100 202 000 313 600 292 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 1,79 0,99 1,47 0,57 0,73

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($334 400K + $44 900K) ÷ $211 500K
= 1,79