EnPro Industries Inc (NPO)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 410 700 371 100 334 400 166 200 222 100 293 400 338 100 330 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 54 400 37 700 44 900 34 400 53 200 38 300 37 900 67 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 187 100 199 900 211 500 253 300 330 100 391 700 379 100 222 400
Wskaźnik płynności gotówkowej 2,49 2,05 1,79 0,79 0,83 0,85 0,99 1,79

2023/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($410 700K + $54 400K) ÷ $187 100K
= 2,49