Enpro Inc (NPO)

Zwrot z kapitału całkowitego

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
EBIT w tys. USD 137 600 137 400 94 300 25 900 56 600
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 638 700 775 100 963 900 487 500 625 200
Kapitał własny w tys. USD 1 409 700 1 395 100 1 266 600 1 078 500 886 900
Zwrot z kapitału całkowitego 6,72% 6,33% 4,23% 1,65% 3,74%

2023 obliczenia

Zwrot z kapitału całkowitego = EBIT ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $137 600K ÷ ($638 700K + $1 409 700K)
= 6,72%