EnPro Industries Inc (NPO)

ROE

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 205 100 177 200 184 400 38 300 19 600
Kapitał własny w tys. USD 1 395 100 1 266 600 1 078 500 886 900 857 700
ROE 14,70% 13,99% 17,10% 4,32% 2,29%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $205 100K ÷ $1 395 100K
= 14,70%