Enpro Inc (NPO)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 632 500 675 900 705 200 698 200 801 900
Zapasy w tys. USD 142 600 151 900 160 000 139 100 157 100
Rotacja zapasów 4,44 4,45 4,41 5,02 5,10

2023 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $632 500K ÷ $142 600K
= 4,44