Enpro Inc (NPO)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 638 700 775 100 963 900 487 500 625 200
Kapitał własny w tys. USD 1 409 700 1 395 100 1 266 600 1 078 500 886 900
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 0,45 0,56 0,76 0,45 0,70

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Kapitał własny
= $638 700K ÷ $1 409 700K
= 0,45