Enpro Inc (NPO)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 684 200 713 000 579 000 749 500 732 100
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 211 500 379 100 202 000 313 600 292 000
Wskaźnik płynności bieżącej 3,23 1,88 2,87 2,39 2,51

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $684 200K ÷ $211 500K
= 3,23