EnPro Industries Inc (NPO)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 713 000 579 000 749 500 732 100 819 600
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 379 100 202 000 313 600 292 000 268 100
Wskaźnik płynności bieżącej 1,88 2,87 2,39 2,51 3,06

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $713 000K ÷ $379 100K
= 1,88