Enpro Inc (NPO)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 632 500 675 900 705 200 698 200 801 900
Zobowiązania handlowe w tys. USD 68 700 73 400 81 900 69 800 82 700
Rotacja zobowiązań 9,21 9,21 8,61 10,00 9,70

2023 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $632 500K ÷ $68 700K
= 9,21